ISFAS valbeveiliging inspectie

Zonnepanelen plaatsten op daken

Plaatsen van zonnepanelen

De laatste jaren worden er door gebouweigenaren en of gebruikers steeds meer zonnepanelen geplaatst op hun daken.

Op veel van deze daken zijn in de afgelopen jaren valbeveiligingssystemen geplaats om een veilige werkplekinrichting te krijgen voor een ieder die op het dak moet werken.

Bij het de jaarlijkse inspectie van de dakveiligheid komen we steeds meer zonnesystemen tegen welke de dakveiligheid geheel te niet doen. Als opdrachtgever voor het plaatsten van deze zonnesystemen dient men ook rekening te houden met de reeds aangebrachte veiligheid.

Bij twijfel of implementeren van zonnesystemen neem vrijblijvend contact op met ISFAS