ISFAS valbeveiliging inspectie

ISFAS Diensten

   Diensten

Inspecties

Onafhankelijk & deskundig

Een inspectie van de aanwezige onderdelen, welke een werkplek op hoogte veilig maakt, zal worden uitgevoerd aan de hand van de laatste wet en regelgeving (Arbo besluit Art. 3.16 en 7.23, Arbo Catalogi, NEN-EN (ISO) normen, enz.) alsmede de actuele montage-  en inspectiehandleidingen van de desbetreffende fabrikant. Een inspectie kan bestaan uit het inspecteren van:

 • Staalkabelsystemen (daken, gevels en constructies);
 • Railsystemen (daken, gevels en constructies);
 • Ankerpunten (daken, gevels en constructies);
 • Hekwerken (geballast of verankerd);
 • Kooi- en gevelladders;
 • Mobiel klimmateriaal;
 • Toegang naar werkplek op hoogte;
 • Mobiele valbeveiligingsmiddelen (harnasgordels, vanglijnen).

Aanpassingen
Tijdens de inspectie zal er ook gekeken worden naar eventuele wijzigingen die hebben plaatsgevonden waardoor er een aanpassing van de huidige voorzieningen benodigd is (bijvoorbeeld door plaatsing van airco-units, warmte boilers, zonnepanelen, etc.)

Rapportage
Na de inspectie ontvangt u een rapportage met checklist en begeleidende foto’s.

ISFAS zal bij benodigde reparaties aangeven bij welke leveranciers of installateurs u deze (al dan niet onder garantie) kunt laten uitvoeren.

ADVIES

Professioneel & betrouwbaar

Het adviseren bestaat uit het bijstaan van de klant/eindgebruiker bij het maken van een onafhankelijk plan voor het werken op hoogte of een dak veiligheidsplan (in de volksmond DAK RI&E genoemd) Zo’n plan zal mede aan de hand van een bezoek ter plaatse tot stand komen.

In dit bezoek zullen een aantal vragen naar boven komen,

 • Welke werkplek moet beveiligd worden.
 • Betredingsgraad ( 1 maal per jaar, 1 keer per week of misschien wel elke dag).
 • Wie betreedt deze werkplek.
 • Op welke wijze kan / moet de werkplek betreden gaan worden.

Tevens zal er een bezoek moeten plaatsvinden aan de werkplek welke ingericht dient te worden om vallen van hoogte te voorkomen.

In het plan welke uit het bovenstaande gaat volgen zal de Arbeid hygiënische strategie altijd leidraad zijn.

 • Voorkomen dat er überhaupt en onveilige werkplek kan ontstaan.
 • Het nemen van permanente collectieve maatregel.
 • Het nemen van maatregel door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Dit plan zal ondersteund worden met een getekend veiligheidsplan zodat er met het plan en tekening vergelijkbare offerten kan worden aangevraagd bij leveranciers en of installateurs van een totale werkplekinrichting om vallen van hoogte te voorkomen.

Opleveringsinspectie
In het verlengde van de eventuele levering en montage door derde is het mogelijk om na het gereedkomen van het werk ook een opleveringsinspectie uit te voeren zodat u zeker weet dat het geleverde ook aan het beoogde veiligheidsplan en regelgeving voldoet.

TRAININGEN

ISFAS kan voor u een passende training verzorgen op locatie voor het werken op hoogte bij u in het bedrijf zodat er in deze training de specificaties van de werkplekken in uw bedrijf aan bod komt. Hierdoor kunnen uw getrainde medewerkers direct de opgedane kennis in de praktijk brengen.

Deze opleiding zal speciaal op maat gemaakt worden en zal pas gemaakt kunnen worden na een gesprek en bezichtiging ter plaatse.